CV

Dansk: Download som PDF - klik HER.

English: Download as PDF - click HERE.

 

Solid erfaring og mange kompetencer

 

 

Resumé

 

Jeg besidder en bred vifte af kompetencer indenfor Human Resources, ledelse og stabsfunktioner, hvilket gør mig i stand til umiddelbart at dække flere arbejdsområder - samt selvstændigt at kunne præstere kvalitative og kvantitative resultater.

Jeg er selvkørende med en god kombination af seriøsitet og humor i min arbejdsform – og jeg tager gerne og uopfordret ansvar.

Jeg har primært arbejdet med Human Resources og direkte ledelse samt sideløbende opbygget flere stabsfunktioner – og jeg behersker at bevæge mig på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

 

 

Human Resources & Ledelse


Rekruttering/afvikling

• afdækning af stillingsbehov samt stillingsbeskrivelser og annonceformulering

• administrativ håndtering af ansøgninger

• ansættelsesinterviews og ansøgervurderinger

• scoring og tilbagemelding af profilanalyser

• gennemførelse af afskedigelser og tilhørende samtaler

 

Rådgivning

• input til ledelsen om HR-mæssige forhold samt rådgivning af medarbejdere og ledere

 

Undervisning/træning

• udvikling og gennemførelse af træning og undervisningsprogrammer for salgspersonale (butik) samt introduktionsprogrammer og virksomhedspræsentationer

• træning og uddannelse af egne medarbejdere

 

Management assistance

• højre hånd til ledelsen i mange sammenhænge, bl.a. med fastlæggelse af mission, mål, strategier, aktiviteter og KPI

 

Ledelse

• 25 års erfaring med direkte ledelse (+20 medarbejdere) samt i ledergrupper

• coaching og motivation

 

Forhandling

• fortrolig med konfliktløsning samt samarbejde med tillidsmandssystemet

• erfaring med udarbejdelse af lokale holddriftaftaler, vagtordninger m.v.

 

Økonomi og budget

• ansvarlig for eget område samt generelt på forretningsniveau

 

Administration

• kontraktudarbejdelse samt forvaltning af ansættelsesforhold i.h.t. politikker, overenskomster og love

• udarbejdelse og ajourføring af organisationsplaner, statistikker, lister/opgørelser m.v.

 

Løn

• opbygning af lønsystem og løsning af samtlige opgaver i.f.m. afvikling af lønkørsler

 

 

Stabsfunktioner

 

Opbygning og ledelse af flg. funktioner : sekretariat, reception, security, kantine, rengøring samt arrangementer og information.

• indsamling af viden og fakta om områderne med efterfølgende vurderinger og beslutninger - samt målbeskrivelser og udarbejdelse af handlingsplaner

• løbende ajourføring og udvikling af funktionerne

 

 

 


 

 

Uddannelse og kurser

 

• Certificering i DiSC Personprofil

• Lederkurser m.v.

• Merkonom i personaleadministration

• Højere Handelseksamen

• Sproglig student

 

 

IT

 

• Super PC-bruger

• Microsoft Office

• Joomla, Wordpress, Linux

• SAP HR

 

 

Sprog

 

• Engelsk – skrift og tale

• Tysk

 

 

Karriereforløb

 

• 2015                    Lynnerup & Co              Seniortilværelse

 

 

• 2012                    CPKelco                         Konsulent

                                                                   Projektopgave samt ad hoc for HR-afdelingen.

 

• 2008                    Orlov                             Sygdom i familien

 

 

• 2006 >07             CPKelco                         Konsulent

                                                                   Projektopgave samt ad hoc for HR-afdelingen.

 

• 2005 >07             Leaf Danmark               HR-Specialist

                                                                   Ansvarlig for HR-aktiviteterne i Commercial Denmark.

 

• 1995                    H. Lundbeck                  Sektionsleder

                                                                   Leder af service-, security-, stabs- og personalefunktioner i Lumsås.

 

• 1987                    Bodenhoff                     Personalekonsulent

                                                                   Ansvarlig for løn- og personalefunktionen.

 

• 1980                    Daells Varehus             Personalefuldmægtig

                                                                   Leder af koncernpersonaleafdelingen.

 

• 1979                    Hvidovre Kommune      Kontorfunktionær

                                                                   Medarbejder i løn- og personaleafdelingen.

 

• 1976                    F. L. Smidth                  Assistent

                                                                   Medarbejder i tegningsforsendelsen.

 

 

Privat/fritid

 

• Gift med Vibeke

• 4 børn

• Leder, guitarist og sanger i et orkester